Επιλογή Σελίδας
 

Φίλιππος Προέδρου

Ανάπτυξη & Ευημερία στον 21ο Αιώνα – μελέτη

| Οικογένεια Συγγραφέων του iWrite!

 

Πόσο σημαντική είναι η συγγραφή για εσένα;
Ως κοινωνικός επιστήμονας, βασικός πυλώνας της απασχόλησής μας είναι η έρευνα. Η συγγραφή αποτελεί το απαραίτητο, δημιουργικό επόμενο βήμα μετάδοσης των συμπερασμάτων, πορισμάτων και δεδομένων της έρευνας αυτής στο κοινό.

“Η ποιότητα της δουλειάς αποτυπώνεται στο τελικό αποτέλεσμα που ξεπέρασε κατά πολύ τις αισθητικές μου προσδοκίες. Πέρα από τη φιλική συνεργασία που είχαμε με την εκδοτική ομάδα, όταν γράφεις στο βιβλίο σου για την ανάγκη ριζικής αλλαγής των οικονομικών δομών της χώρας ως προαπαιτούμενο της έλευσης καλύτερων ημερών, το να στηρίζεις πρακτικά καινοτόμα επιχειρηματικά εγχειρήματα είναι σημαντικό, και απαραίτητο.”

Πως αισθάνθηκες όταν το βιβλίο σου εκδόθηκε και το έπιασες για πρώτη φορά στα χέρια σου;
Δεδομένου ότι αυτό είναι το τρίτο μου βιβλίο, η αίσθηση δεν ήταν πρωτόγνωρη. Το να κρατάς στα χέρια σου το απαύγασμα της έρευνας και πνευματικής προσπάθειας περίπου δύο χρόνων, ωστόσο, είναι ένα αίσθημα μοναδικό.

Γιατί πιστεύεις ότι έκανες τη σωστή επιλογή με το iWrite.gr;
Η ποιότητα της δουλειάς αποτυπώνεται στο τελικό αποτέλεσμα που ξεπέρασε κατά πολύ τις αισθητικές μου προσδοκίες.
Πέρα από τη φιλική συνεργασία που είχαμε με την εκδοτική ομάδα, όταν γράφεις στο βιβλίο σου για την ανάγκη ριζικής αλλαγής των οικονομικών δομών της χώρας ως προαπαιτούμενο της έλευσης καλύτερων ημερών, το να στηρίζεις πρακτικά καινοτόμα επιχειρηματικά εγχειρήματα είναι σημαντικό, και απαραίτητο.

Οι πρώτες σου εντυπώσεις από το “ταξίδι” του βιβλίου σου, που μόλις άρχισε;
Το βιβλίο αποσκοπεί στην απαλλαγή μας από πρότερα ιδεολογικά θέσφατα και στην καλύτερη και πληρέστερη αντίληψη των σύγχρονων πολιτικών, οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών προβλημάτων μας και, κατ’ επέκταση, στην αρτιότερη σύλληψη πιθανών λύσεων και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη, η ταύτιση του βιβλίου και του συγγραφέα με αυτό το ευρύτερο εγχείρημα είναι πολύ σημαντική.

“Δεδομένου ότι αυτό είναι το τρίτο μου βιβλίο, η αίσθηση δεν ήταν πρωτόγνωρη. Το να κρατάς στα χέρια σου το απαύγασμα της έρευνας και πνευματικής προσπάθειας περίπου δύο χρόνων, ωστόσο, είναι ένα αίσθημα μοναδικό.”

Pin It on Pinterest

Share This
X